Poskytujeme odborné překladatelské služby zahrnující překlady písemných i audiovizuálních materiálů, překlady se soudním ověřením, korektury, přepisy i revize.

  • Překlady se soudním ověřením: překlady opatřené „kulatým razítkem" soudního tlumočníka, např. překlad rodného listu, výpisu z obchodního rejstříku či diplomu.
  • Korektura překladu rodilým mluvčím: zprostředkujeme jazykovou a stylistickou úpravu rodilým mluvčím.
  • Přepis a překlad z audio/video médií: výstupem může být souvislý text nebo titulky.

Zajišťujeme překlady mezi dvěma cizími jazyky.
Jsme schopni vyhotovit kvalitní překlad i během dne či přes víkend.
Zajistíme DTP služby - grafickou úpravu dokumentu podle originálu.
Nezalekneme se ani netradičních jazyků.


Specializujeme se na:

  • Ekonomické překlady
  • Medicínské překlady 
  • Překlady právních textů
  • PR a marketingové překlady
  • Překlady z kulturní a mediální oblasti

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

EASYTALK, s.r.o.
Opero, Salvátorská 8
110 00 Praha 1
Telefon: +420 736 644 015
Email: info@easytalk.cz