Reference

Easytalk získal za dobu svého působení řadu významných klientů z různých oblastí, jejichž spolupráce si nesmírně váží. Zde kompletní abecední přehled referencí:

II. INTERNÍ KLINIKA KARDIOLOGIE A ANGIOLOGIE 1. LF UK A VFN

„Agentura Easytalk, s.r.o. zajistila vynikající simultánní tlumočení česko-ruského symposia „First Czech Russian Round Table on advances in Fabry disease“ ve dnech 25. - 26.1. 2013 v Praze pro II. interní kliniku kardiologie a angiologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod záštitou Nadačního fondu VFN. Technické a administrativní zajištění akce včetně přípravy tlumočníků bylo naprosto nadstandardní – expresní termín objednávky a nesmírně náročná lékařská tematika vzácného onemocnění Fabry. Díky Easytalk, špičkovému výkonu a vstřícnosti tlumočnic se malé symposium stalo profesionálním pracovním setkáním lékařů na prestižní úrovni s velice kladným ohlasem a příslibem kontinuity v budoucnu. Precizní, příjemné jednání agentury včetně ceny na míru a zejména absolutní spolehlivost nám umožnila plně se věnovat programu a hostům. Co víc si přát? Zajisté budoucí spolupráci.“- Mgr. Tereza Vyčítalová, Sektretariát


ADASTRA CORPORATION

„Easytalk je první agenturou, která skutečně dodá, co slíbí. Reagují rychle, spolehlivě a překlady od Easytalku mají konzistentní vysokou kvalitu."- Šárka Klofáčová, MBA, Marketing Director


AKCENTA LOGISTIC, a.s.

„Překladatelskou společnost Easytalk  jsme si vybrali pro její dlouholeté zkušenosti na trhu a výborné reference, které se ukázaly jako pravdivé. Easytalk velmi flexibilně a rychle reaguje na naše požadavky a vždy odvede precizní práci. Výborná a příjemná komunikace je již jen třešničkou na dortu.“ – Martina Michková, Marketing specialist


Amgen s.r.o.

„Se společností Easytalk spolupracuji již několik let. Kromě kvalitního překladu a přijatelné ceny oceňuji také to, že kalkulace na každou jednotlivou zakázku jsou zpracovány obratem a komunikace s agenturou je bezproblémová.“ - MUDr. Silvia Přitasilová, Senior Manager Regulatory


CREATIVO TECHNOLOGIES s.r.o.

„Easytalk využíváme na běžné překlady i překlady se soudním ověřením, kdy nám ochotně zajišťují také notářské kopie. Oceňujeme vstřícný a profesionální přístup k našim požadavkům. Víme, že se na Easytalk můžeme obrátit kdykoliv a vždy se nám dostane maximálního servisu." - Tomáš Konvička, jednatel


ČEPS a.s.

„Překladatelskou agenturu Easytalk jsme si vybrali na základě výběrového řízení v dubnu roku 2005 a od té doby s nimi spolupracujeme. S jejich prací jsme velmi spokojeni. Překládáme zejména mezi angličtinou, němčinou a češtinou, a to zejména vysoce odborné překlady z oblasti energetiky, ale i různé smlouvy apod. Vyhovuje nám kvalita i rychlost dodávek, jsme spokojeni s komunikací a přístupem Easytalku." - Ing. Zdeněk Doležel, specialista skupiny

 

Česká televize

„Společnost Easytalk zajišťuje pro Českou televizi simultánní tlumočení již bezmála dva roky. Za tu dobu již bylo realizováno více jak 400 vstupů. Převážně se jednalo o živé přenosy- tiskové konference, rozhovory, diskuzní pořady.
Velkou předností pro naše zpravodajství je Easytalkem poskytovaný nonstop servis, 24 hodin 7 dní v týdnu. Tato společnost je schopna dodat tlumočníka v extrémně krátkém čase a zajistit tlumočení i z/do nestandardních jazyků jako je například ukrajinština, řečtina, arabština a hebrejština.
Zpravodajství České televize je neustále v pohybu a často se naše požadavky mění z minuty na minutu. A Easytalk je schopný se tomuto tempu přizpůsobit" - Bc. Daniel Juřička, Šéfproducent zpravodajství a sportu ČT

Český rozhlas

„Zahraniční redakce Českého rozhlasu spolupracovala v roce 2016 s firmou EASYTALK s.r.o. na několika projektech zásadního významu; dodávané tlumočnické služby byly vždy na nejvyšší profesionální úrovni, v cenově přijatelné hladině a se vstřícným přístupem zaměstnanců firmy.
První významnější událostí pokrývanou speciálním zpravodajstvím a se simultánním tlumočením ve vysílání bylo referendum ve Spojeném království o setrvání v Evropské unii - tlumočníci EASYTALK s.r.o. kromě bezvadného překladu vyhověli Českému rozhlasu i po stránce hlasové a mluveného přednesu.
Druhým náročným projektem bylo zvláštní vysílání o prezidentských volbách ve Spojených státech amerických - i v tomto ohledu případě byla tlumočnická služba EASYTALK s.r.o. bezvadná, přičemž někteří respondenti měli specifikou výslovnost i slovník a simultánní tlumočení se odehrávalo v nočních hodinách.
Z pozice vedoucího zahraniční redakce Českého rozhlasu mohu spolupráci s EASYTALK s.r.o. ohodnotit jako maximálně profesionální. Oceňuji rovněž korektní a přitom přátelské jednání ředitelky firmy, jakož i příkladnou vstřícnost tlumočníků při práci v budově Českého rozhlasu." - Mgr. Jiří František Potužník, vedoucí zahraniční redakce

Český rozhlas

„Tlumočníky společnosti Easytalk s.r.o. rádi využíváme zvlášť pro překlady rozhovorů hostů dopoledního nebo večerního Radiožurnálu. V minulosti jsme požadovali hlavně angličtinu (např Jo Nesbo, Geraldine Chaplin, Queen jubilee koncert), němčinu (Jan Adam II., Rudolf Heuer) a ruštinu (Dmitrij Hvorostovsky). Vždy jsme s nimi byli velmi spokojeni. Jejich jazykové znalosti jsou na vysoké úrovni a rádi je budeme využívat i v budoucnu. Tlumočníky Easytalk využíváme jak pro simultánní tlumočení, tak i pro překlad ze záznamu. Jsme také spokojeni s příjemnou komunikací během objednávání." - Mirka Kašubová, produkční


   EBANKA a.s.

„Společnost banka a. s. byla s překlady od agentury Easytalk velmi spokojena, zadané překlady byly dodány ve stanovených termínech a na velmi profesionální úrovni." - Ing. Zorka Novotná, ředitelka divize ALM 

E-DISCOVERY EUROPE s.r.o. (Event Organiser)

„This is to certify that Easytalk provided an excellent service of simultaneous interpretation at LawTech Europe Congress 2013. The quality of the work done was perfect and the attitude of the Easytalk team was second to none. We are very happy to recommend Easytalk to other event organisers that maybe in need of their services. LawTech Europe Congress 2013 was held on 21st and 22nd of October 2013. From 8am to 6pm at the Clarion Congress Hotel in Prague, Czech Republic. The main themes of the congress were: "Electronic evidence", "Forensic investigations", "Cybersecurity", and "Legal Technology". We believe that the quality of the conference was raised partly due to your work and that of your team at Easytalk. We are grateful for all your hard work and excellence in delivery." - Frederick Gyebi-Ababio, Director, E-Discovery Europe (Host of LawTech Europe Congress)

 

ENERGOTRANS a.s.

„S překladatelskou agenturou Easytalk spolupracujeme od roku 2005. Easytalk pro nás překládá dokumenty obecné, ekonomicko-právní, ale i vysoce odborné, technického rázu. Např. výroční zprávy, zprávy ze zasedání představenstva, podklady k výběrovým řízením, právním sporům, smlouvy, nabídky a technickou dokumentaci. Poptáváme překlady hlavně z a do angličtiny. Jsme spokojeni s kvalitou překladů, vyhovuje nám i způsob komunikace s agenturou. Dlouhodobou spoluprací se nám společně podařilo odstranit i terminologické nesrovnalosti související s naším oborem." - Pavla Baldrmanová, sekretariát


FACILITY s.r.o.

„Se společností Easytalk spolupracujeme nejen v oblasti PPP, ale i jiných odborných ekonomicko-právních překladů již od roku 2003. Objednáváme zejména anglické, německé a italské překlady. Dodané texty jsou kvalitně přeložené a díky korektuře rodilým mluvčím se na ně můžeme spolehnout. Vyhovuje nám zejména vysoká kvalifikovanost předkladatelů a flexibilní přístup zaměstnanců Easytalku, kteří nám vycházejí vstříc i mimo standardní pracovní dobu a ve velmi krátkých termínech." - Jan Kincl, manažer


FONTES RERUM

„Naše družstvo FONTES RERUM pravidelně používá překladatelské služby firmy Easytalk a jsem s nimi velmi spokojeni. V poslední době byla například oceněna přesnost a kvalita překladu z češtiny do ruštiny a zpět paní Barbory Štefanové ruskými diplomaty, kteří sledovali vystoupení významného ruského představitele na akci našeho družstva a velmi jim záleželo na kvalitě a přesnosti překladu.“ - Jan Mládek, předseda družstva FONTES RERUM


GLEISS LUTZ v.o.s.

„Easytalk dokáže pružně reagovat na vzniklou situaci a vyvine i za mimořádných podmínek značné úsilí, aby odvedená práce byla perfektní. Je schopen zvládnout i nadstandardní objem práce v nadstandardním termínu. Navíc je jednání s Easytalk velmi příjemné, což nebývá vždy pravidlem." - Jakub Adam, advokát


IMPACT PR & CONSULTANCY

„Easytalk pracuje přesně, rychle a spolehlivě, a to je přesně to, co od překladatelské agentury požadujeme, abychom se mohli nerušeně věnovat naší práci. Je to první agentura, u které mám jistotu, že zaplatím pouze to, co je v ceníku a nic navíc." - Radek Polák

 

ISEKI Microtunelling

„Firma ISEKI Microtunneling využila služeb společnosti Easytalk v roce 2012 celkem třikrát. A to vždy k překladům technických a obchodních dokumentů z anglického jazyka do českého jazyka a naopak.“ David Cook, contracts manager


KILCULLEN KAPITAL PARTNERS a.s.

„Společnost Kilcullen Kapital Partners se zabývá podnikovými financemi a poradenstvím, správou aktiv, "Venture Capital" a správou portfolia, investicemi a správou nemovitostí. S překladatelskou agenturou Easytalk spolupracujeme druhým rokem a s jejich prací jsme velmi spokojeni. Překládáme jak z jazyka českého, tak z jazyků cizích, zejména anglického, a to zejména soudně ověřené překlady, ale také překlady bez ověření. Easytalk pro nás zajišťuje také tlumočení pro naše partnery v Čechách i zahraničí. Oceňujeme nejen vysokou kvalitu překladů a rychlost jejich dodání. Administrativní agendu jsou schopni také přizpůsobit našim požadavkům." - Alena Mandelíková, General Manager


KOMERČNÍ BANKA a.s.

„Se společností Easytalk spolupracujeme již delší dobu a veškeré dokumenty, jejichž překlad jsme společnosti zadali, jsme obdrželi vždy v dohodnutém termínu a za výhodných cenových podmínek. Oceňujeme zejména aktivní přístup společnosti a dostatek kvalitních překladatelů s jazykovými znalostmi z oblasti bankovnictví." - Komerční banka a.s., Obchodní divize Praha


KONEČNÁ & ŠAFÁŘ v.o.s.

„Easytalk, jak jsme se mohli přesvědčit za dobu naší spolupráce, znamená pojem kvality, profesionality, vstřícnosti a dobré ceny. Námi zadávané zakázky obsahují velké množství odborných textů, jejichž náročnost a důležitost přesnosti v užité terminologii jsou vysoké. Na překladatele Easytalku se obracíme s důvěrou, která nás nezklame." - Veronika Trlová, Office manager


MAREŠ PARTNERS, sdružení advokátů

„Se společností Easytalk, s.r.o. jsme velmi spokojeni, ceníme si především flexibility a rychlosti při vyřizování našich zakázek a v neposlední řadě příjemného a velmi vstřícného jednání." - Kateřina Kamínková, Office manager


MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

„Se společností Easytalk spolupracujeme dlouhodobě - jak na rozsáhlých projektech, tak na menších zakázkách - a máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti. Spolupráce s Easytalk si nejvíce vážíme pro jejich naprostou profesionalitu, flexibilitu a v neposlední řadě také spolehlivost.“ – Anna Dvořánková, Online Marketing Executive


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

„Jazyková agentura EASYTALK zabezpečuje na Ministerstvu zdravotnictví výuku angličtiny a francouzštiny, a to od roku 2009. Výuka probíhá v individuálních a skupinových kurzech pod vedením českých i zahraničních lektorů.
V souvislosti s přípravnou fází výuky zabezpečuje EASYTALK testování počáteční úrovně znalostí potenciálních účastníků, zpracovává studijní plány a zprostředkovává potřebné studijní materiály. Pro účely vyhodnocování kvality výuky realizuje EASYTALK průběžné testování, sleduje dodržování studijního plánu a studijní pokroky účastníků.
Výsledky hodnocení spokojenosti s jazykovou výukou prokazují, že lektoři zaujímají ve vztahu k organizačním změnám v rámci probíhajících kurzů flexibilní přístup, jsou schopni přizpůsobit styl výuky individuálním potřebám účastníků a jsou ochotni přizpůsobit tematické zaměření výuky aktuálním potřebám zaměstnavatele.
Zaměstnanci jazykové agentury EASYTALK pro Ministerstvo zdravotnictví operativně zajišťují kvalifikované lektory, jejichž jazykové dovednosti pokrývají i specifické tematické okruhy z oblasti veřejné správy, financí, práva, Evropské unie a medicíny.
Spolupráce s týmem EASYTALK si ceníme pro jeho profesionalitu, spolehlivost, vstřícnost a neustálou snahu motivovat studenty k vyšším výkonům.
Do budoucna přejeme jazykové agentuře EASYTALK hodně úspěchů v obchodní činnosti a další spokojené klienty.“ - Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda, ředitel odboru personálního


PAREXEL International Czech Republic s.r.o.

„První překlad jsme společnosti Easytalk s.r.o. zadali již v červenci roku 2002. Od té doby se nám podařilo navázat kvalitní a profesionální spolupráci, odpovídající našim veškerým požadavkům, týkajících se kvality překladů, termínů a způsobů dodání, včetně přijatelného cenového ohodnocení. Easytalk s.r,o. spolupracuje s překladateli, kteří ovládají odbornou terminologii a zajišťují tak vysokou kvalitu výsledných překladů. Oceňujeme i osobní přístup jak vedení společnosti, tak jednotlivých asistentek, které zadání překladů zajišťují." - Sabina Cabadová, Office Assistant/CRA & Mgr. Jan Balzer, Contract Specialist & Clinical Trial Specialist


PBA International Prague s.r.o.

„Firma PBA International Prague s.r.o. spolupracuje s překladatelskou agenturou Easytalk s.r.o. od roku 2012. V loňském roce pro nás tato agentura zajistila překlad technické projektové dokumentace na náš projekt ELI (Extreme Light Infrastructure) financovaný z prostředků Evropské unie, jehož výstavba se připravuje v Dolních Břežanech u Prahy. Jednalo se o rozsáhlé překlady textů a specifikací systémů domovní techniky s řadou specifických prvků navržených v této technologicky náročné budově.  
Kvalita překladů byla na výborné úrovni a i přes množství odborných výrazů a popisy složitých systémů domovní techniky byl text perfektně srozumitelný všem zahraničním členům týmu ELI, ať již rodilým mluvčím nebo lidem, jejichž mateřštinou je jiná řeč než angličtina.
I přes velký rozsah textů v řádu mnoha stovek normo stránek firma Easytalk s.r.o. domluvené termíny odevzdání překladů vždy splnila, což nám umožnilo dodržovat náš celkový harmonogram předávání projektové dokumentace a udržovat dobré vztahy s naším klientem.
Firmu Easytalk s.r.o. můžeme vzhledem k našim zkušenostem s jejich profesionálním přístupem doporučit všem, kterým záleží dobré kvalitě a profesionální prezentaci jejich textů v očích zahraničních zákazníků.“ Ing. Jan Bureš, technický ředitel


PIONEER INVESTMENTS

„Společnost EASYTALK, s.r.o. jsme oslovili na základě doporučení. Důvod k oslovení byl mimo jiné i nespokojenost s kvalitou překladu tehdejší překladatelské agentury. Vzhledem k charakteru činnosti skupiny Pioneer Investments v oblasti investování a kapitálových trhů potřebujeme překladatelské služby, které tuto problematiku ovládají. Společnost EASYTALK, s.r.o. tato kritéria splňuje. Důkazem toho je i to, že překlady jsou zpracovávány překladateli, kteří se na tuto oblast specializovaní a nedochází k zásadním opravám a přizpůsobovaní dokumentů z naší strany. Objednávky jsou plněny v požadovaných termínech. Rovněž související administrativní agenda je pro nás vedena vyhovujícím způsobem. Rozsah překladů, které společnost pro nás zpracovává, jsou finančního, právního i marketingového charakteru. Jedná se o překlady jak z českého jazyka, tak i cizího, zejména anglického. Společnost nám také obstarává ověřené překlady. Se společností EASYTALK, s.r.o. v tuto chvíli spolupracujeme již 3 roky." - Blanka Maroši - Senior Marketing Specialist


PPF ASSET MANAGEMENT a.s.

„Požadované překlady jsou vždy na vysoké profesionální úrovni, v požadovaném termínu a za příznivé ceny. Jednání s Easytalk je také velice profesní a příjemné. Vždy dostanu to, co požaduji. Za dobu naší spolupráce vím, že se na společnost Easytalk mohu spolehnout." - Jana Velebová, asistentka ředitelky společnosti


PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

„Agentura Easytalk zajišťuje pro naši společnost překladatelské služby, zejména rozsáhlé vysoce odborné překlady z jazyka českého do jazyka anglického a francouzského. Přeložené texty jsou terminologicky provázané a technicky a odborně správné. Veškeré dokumenty mají vysokou jazykovou kvalitu a odbornou úroveň. Oceňujeme rychlost překladů." - Karel Rezek, generální ředitel


Subterra a.s.

„Firma Easytalk zajišťovala tlumočnické a překladatelské služby v období 2012-2013 pro divizi 12 společnosti Subterra a.s. v hodnotě 237 100,- Kč. Uvedené služby byly odvedeny řádně, odborně a spolehlivě s velkou spokojeností.“ – Ing. František Berka, ředitel divize 12


SYNTHES s.r.o.

„Naše Firma (Synthes s.r.o) spolupracuje s Easytalk s.r.o. od roku 2006. Zpracovávají pro nás překlady odborných textů, jako jsou návody k použití, brožury a podobně. Standard, který očekáváme, je kvalitní výsledek, korektní jednání a dodržování dohodnutých podmínek. Za dobu spolupráce s Easytalk nás oslovilo několik jejich konkurentů. Zatím jsme neměli nejmenší důvod partnera pro tyto služby měnit.“ – David Rendl, Product Manager


TELEVIZE Z1

„S agenturou Easytalk spolupracujeme téměř od začátku vysílání naší televize. Využíváme především jejích služeb pro zajištění tlumočení. Naše termínové požadavky jsou uspokojovány s vysokou pružností a maximální vstřícností, a to i v případě, kdy je potřeba zabezpečit tlumočení téměř ihned. Na vysoké úrovni je rovněž překladatelský servis této agentury. Easytalk hodnotíme jako naprosto spolehlivého partnera." - Katarína Mocková, vedoucí zahraniční produkce


Testcentrum s.r.o.

„Překlady od agentury Easytalk jsou na vysoké profesionální úrovni, dovedou přeložit i speciální odborné texty. Také jejich vstřícný přístup k nárokům na termíny dodání překladů nám značně ulehčuje práci." - Václav Havlůj


THE SENSIL COUNCIL - Pražské symposium drogové politiky 2004

„Překladatelský a tlumočnický servis, který pro nás Easytalk realizoval, byl excelentní. Přestože byly jednotlivé diskuse velmi specializované, tlumočníci tlumočili veškeré příspěvky perfektně a velmi klíčově se podíleli na úspěchu celého symposia!" Ernestien Jensema


UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s.

„Potvrzujeme tímto, že společnost  Easytalk spol. s r.o., Žatecká 14, 110 00 Praha 1 poskytla naší společnosti v posledních 5 letech vynikající služby ve formě překladů do všech světových jazyků na profesionální úrovni. Ve spolupráci s touto společností do dnešního dne nevznikly žádné reklamace.“ - Romana Kulíšková, Centrální nákup


ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ a.s., DIVIZE ENERGOPROJEKT PRAHA

„S překladatelskou agenturou Easytalk jsme spolupracovali na rozsáhlé dokumentaci technické nabídky pro výběrové řízení jaderné elektrárny Belene v Bulharsku, na podzim roku 2005. S kvalitou překladu jsme byli velmi spokojeni." - Markéta Vlčková, obchodní a provozní oddělení


   UTD. BY CONTENT CEE, s.r.o.

“S překladatelskou agenturou EASYTALK, s.r.o. spolupracujeme dlouhou řadu let v rámci korektur, překladů a titulkování filmových a televizních titulů v běžných i exotických jazycích k naprosté spokojenosti. Jejich profesionální klientský přístup, velmi příjemná komunikace, takřka nonstop pracovní doba, záviděníhodná flexibilita korektorů a překladatelů a uzpůsobení cen dle potřeb konkrétních projektů – to vše s ohledem na mnohdy téměř nerálné termíny nemá v daném oboru konkurenci.” - Petr Čemus, speciální projekty a lokalizace


ZAT a.s.

„S překladatelskou agenturou Easytalk spolupracujeme od roku 2005, kdy jsme změnili dodavatele překladatelských služeb pro nevyhovující servis a nepříjemné jednání. Easytalk se snaží vždy vyjít vstříc našim požadavkům, zvláště termínovým - někdy potřebujeme překlad "ihned" a vždy jsme u Easytalku uspěli. Jsme spokojeni s dodávanou kvalitou překladů ve všech jazycích, které poptáváme, tedy zejména s angličtinou, bulharštinou, španělštinou, finštinou i s poskytovaným servisem. Ke spolupráci s agenturou Easytalk nemám nejmenších výhrad." - Hana Turečková, středisko komunikace a propagace

EASYTALK, s.r.o.
Opero, Salvátorská 8
110 00 Praha 1
Telefon: +420 736 644 015
Email: info@easytalk.cz